top of page
IPP_2023--8146-2_overmij.jpg

CONNECTING PEOPLE

Over Mij

Mijn leven is mijn school geweest voor wie ik nu ben, waar ik voor sta en wat ik breng. Van jongs af aan ben ik geboeid geweest naar hoe samen-leven werkt in de wereld waarin we leven. Of het nu gaat over de interactie met een ander, je plek innemen in een groep of de manier waarop we de dingen doen die we doen. Mijn kinderjaren in het buitenland en later werken in en met andere culturen - organisaties en landen - hebben bijgedragen aan deze fascinatie. Elke keer weer was daar de onderzoeksvraag: hoe werkt het hier en wat is 'normaal'? Waar ligt de verbinding en hoe kunnen we samenwerken, ‘samenspelen’?

 

En dat is gebleven tot aan de dag van vandaag, ook als ik aan het werk ben. Dit allemaal vanwege het besef dat we allemaal van hetzelfde ‘hout’ zijn gesneden, alleen van de buitenkant een andere vorm en gedragingen hebben aangenomen. Ik blijf me verwonderen en oprechte interesse hebben in anderen. Ik ben erg betrokken met gepaste afstand bij de mensen met wie ik werk. Ik ontmoet ieder zoals hij is én zie wat er aan potentie is en sla een uitnodigende brug die laagdrempelig is om de eerste stap te nemen. Zaken terug brengen naar de kern en overzicht leveren is mijn kracht. 

Mijn werkwijze

Mijn benadering kenmerkt zich door 4 V’s: Verwonderen, Verbinden, Vereenvoudigen en Verantwoordelijkheid nemen. Dit is tevens de visie vanwaar ik werk.

  • Ik heb altijd mijn verwondering behouden. Ik kijk nergens echt vreemd van op, net als een kind. Ik vraag me wel af of bepaalde gedragingen en omgevingsfactoren ondersteunend  zijn in je dagelijkse praktijk. Wat draagt bij aan een goede relatie met jezelf en elkaar? Wat is er nodig om tot bloei te komen en harmonieus samen te werken?

  • Verbinding begint bij de relatie met onszelf, dus ook tussen jou en mij. Ik ontmoet mensen dan ook vanuit een transparantie, openheid en onbevangenheid. Ik nodig je uit om je open te stellen voor jezelf om jouw essentie zichtbaar te maken en tot uiting te brengen in de context waarin je je beweegt.

 

  • Mensen hebben vraagstukken en problemen die complex en vaak groot aanvoelen. Ik nodig je uit om de eenvoud weer te zien en samen terug te keren naar de kern. Wat maakt het tot jouw probleem? Het kan confronterend zijn maar heeft veelal ook een verlichtend effect. Er komt weer ruimte vrij. Mijn motto is Keep it simple.

  • Ik geloof in bewustwording en dat het gaat om kleine bewegingen. Wat vraagt als eerst aandacht en wat is daarin de eerste laagdrempelige stap? En dan is het verantwoordelijkheid nemen: een keuze maken en daar naar handelen – zonder perfectie. We zijn immers allemaal student van het leven. Leren door te ervaren en erna reflecteren: en hoe was dat? Wat heeft het je gebracht?

 

Meer over mij en mijn professionele achtergrond?

bottom of page