top of page

CONNECTING PEOPLE

Privacybeleid - en verklaring

Wanneer je mijn website bezoekt en/of contact met mij hebt, vertrouw je mij bewust of onbewust persoonsgegevens toe.
 

Hieronder beschrijf ik welke gegevens ik over je verzamel:

 • Als je mijn website bezoekt, maak ik gebruik van cookies. Deze hebben als enige doel om mijn website zo optimaal mogelijk te laten zijn voor de lees- en zichtbaarheid van de lezer. 

 • Als je mij belt of mailt voor informatie, geef je meestal je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres
   

 • Wanneer je je aanmeldt voor coaching dan vraag ik je naar: je voor- en achternaam, je geboortedatum, je telefoonnummer, je e-mailadres, het bedrijf waar je werkt, je functie, je gezondheid (mentaal en fysiek), je arbeidsverleden en je leerwensen.
   
 • Als je je aanmeldt voor een lichaamsbehandeling dan vul je vooraf een standaardformulier in over je gezondheidsverleden en de klachten /ziektes of andere gegevens over je gezondheid die relevant zijn om op de hoogte te zijn van je gezondheidssituatie en een op-maat behandeling te kunnen geven.
   
 • Wanneer je deelneemt aan een incompany training vraag ik je om een intakeformulier in te vullen. Hier vraag ik naar: je voor- en achternaam, je functie, je telefoonnummer, je e-mailadres, je leerwensen en voor jou lastige situaties uit je werkpraktijk.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door mij, Caroline Reineke, voor het onderhouden van relaties met jou en het bieden van op maat begeleiding en facturering en ten slotte het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Ik behandel alle gegevens die ik van je ontvang vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat ik ze alleen deel met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn werk - denk aan ingeschakelde zzp'ers, zoals een trainingsacteur  - of om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen. 
Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Concreet: gegevens uit intakegesprekken en verslagen van coachingsgesprekken maak ik met de hand en sla ik dus niet op een server op. Dit geldt ook voor de verslagen van de lichaamsbehandelingen. Dossiers van coachings ben ik wettelijk verplicht om vijftien jaar te bewaren. Bij trainingen zoals de masterclasses worden de gegevens van bestaande klanten niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste trainingssessie. De gegevens van potentiële klanten bewaar ik niet langer dan twee jaar na het eerste contact, als er geen overeenkomst tot stand komt. Als onderneming ben ik wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
 
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Ik sla je gegevens op mijn eigen beveilgde server op. Deze server en de eigen computer zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.
 
Heb je nog vragen of feedback? Of wil je je persoonsgegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met mij op via: info@carolinereineke.nl
Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op
1 september 2018.
Caroline Reineke Coaching & Training
Tuinstraat 238-1
1015 PK Amsterdam
bottom of page