Elke dag verwonder ik mij over de wereld om me heen. Dat heb ik altijd al gedaan vanaf toen ik kind was. Soms verwoord ik dat in een blog, zoals hier. 

Zoeken
  • Caroline Reineke

De TriodosBank bestaat 40 jaar. Nu zul je wellicht denken: wat moet ik met deze informatie? Ik heb enige jaren geleden besloten om mijn spaargeld te laten gebruiken voor duurzame projecten. Daarvoor ben ik overgestapt naar de Triodosbank. Ik lees nu in een jubileumkrantje wat ze er allemaal mee hebben gedaan. Daar wordt ik blij van. Waarom? Omdat het laat zien dat gerichte keuzes - waar investeren we ons geld in- effect heeft. Ik lees over vele projecten die nu een verschil maken. Dan lees ik ‘Zonder de consument geen transitie naar een duurzamere samenleving.’. Waar we elke dag ons geld aan uitgeven - hoe veel of weinig geld je ook hebt - is een keuze. Je zegt daar iets mee. Ik heb maar een klein beetje voorstellingsvermogen nodig om in te zien dat als we collectief een bepaald ‘niet-duurzaam-voor-eigen-lichaam-en-onze-aarde’ product links laten liggen in de schappen, het product niet meer geproduceerd zal worden op den duur. Hetzelfde geldt voor als we dan iets kopen wat wel bijdraagt aan een duurzame samenleving. Dan zullen we daar meer van zien op den duur. ‘Waar vraag is, is aanbod’ is de enige les die ik van mijn lessen Economie heb onthouden. Waar spenderen wij, jij en ik, ons geld aan vandaag en morgen? Een onderzoek waard! #followyourmoney #mijngeldgaatnaar #triodosbank

  • Caroline Reineke

Ik hoor in mijn coachings veel over dilemma’s en zinnen als ‘dat is echt lastig’. Wat zeggen we daar eigenlijk mee? Vaak weten we het antwoord al, maar hebben we vooral moeite met de consequenties van de keuze die nou eenmaal bij een dilemma hoort. Dan is het de moeite waard om je eerlijk uit te spreken: 'Ik heb er geen zin in', ‘Dan moet ik weer in actie komen’, ‘Ik zie daar tegenop’. De werkelijke vraag is eigenlijk: 'waar mag ik meer verantwoordelijkheid voor nemen? En welke volgende stap hoort daar dan bij?' Weet je het echt niet vanwege het gebrek aan overzicht ga dan verkennen. Ga op onderzoek en spreek met anderen om een completer beeld te krijgen. Soms worden er persoonlijke waarden geraakt. Onderzoek die waarden en welke vragen horen erbij? Gaat het alleen om jou of zijn er ook anderen bij betrokken? En wat is jouw verantwoordelijkheid? Kortom, als je jezelf deze week ‘dilemma’ of ‘lastig’ hoort zeggen, haal alle complicaties eruit, breng het terug tot de essentie... en zeg daar JA tegen. Voel wat het oproept. Kijk dan of de tips hierboven soelaas bieden en zet de volgende stap. Er wordt namelijk alleen maar een volgende stap van jou gevraagd. #ikzegja #verantwoordelijkheid #volgendestap


  • Caroline Reineke

What is mostly effecting us at the workplace? Emotions. I recently read that 80% of our stresses and dis-eases come from the emotions of others we let in. That gave me a stop moment. We are in interactions with people the whole day whether it is ‘live’, via the phone, online behind our screens or via email. We often feel the energy others are in when they enter. Even an email can come with an emotional bomb. And what do we do? We ignore that emotion - pretend it is not there, ‘too much of a hassle’ - or react and before we know it we are dragged into a mini-‘workplace’-drama with all the ripple effects. Stress and hardening of the body and at the end of the day an over-all tiredness. Often we also silently prefer not to work with that person anymore and start to avoid him/her. This can't be what working together is about. So is there another way to deal with these emotions at the workplace? And what is our own role in this? A little hint: by not making it personal and focus on & address the emotion. How you can do that read more in this article ‘The Ripple Effect of emotions’.

#emotionsattheworkplace #addresstheemotion #daretoexpress

https://www.unimedliving.com/work/responsibility/the-ripple-effect-of-emotions.html


Caroline Reineke

team & persoonlijke coaching 

training & facilitatie


T 06 - 51 33 02 43

info@carolinereineke.nl

  • Linkedin

Heb je interesse in een vrijblijvend
gesprek, bel of mail me